Diensten

Grond- en afbraakwerken

 • Ontmanteling van gebouwen
 • Gedeeltelijke of totale afbraak van gebouwen
 • Bouwklaar maken van terreinen
 • Rioleringswerken
 • Uitbraak verhardingen
 • Verwijderen hechtgebonden asbest

Omgevingsaanleg

 • Totale omgevingsaanleg
 • Aanleg verhardingen: terrassen, paden, opritten, asfaltbanen, betonwerken, enz
 • Groenaanleg (gazon, beplantingen, …)
 • Aanleg WADI
 • Plaatsen afsluitingen
 • Groendaken

Ontbossingen

 • Rooien en vellen van bomen, struiken, enz
 • Frezen van stronken, weides, enz
 • Totale ontbossingen
Scroll naar boven