Realisaties

Rioleringswerken

Plaatsen wachtbuizen in betonnen U-kokers, afvoerbuizen PVC & HDPE, afvoerputten/toezichtputten PVC & HDPE, regenwaterputten, septische putten, infiltratieputten, vetafscheiders, enz.

Groendaken

Groendaken: structuren opbouw daktuin, groenvoorziening extensief & intensief, betonnen structuren, afboordingen, (half)verhardingen, enz.

Afbraakwerken

Ontmanteling, verwijderen hechtgebonden asbest, gedeeltelijke of totale afbraak gebouw(en), bouwklaar maken terrein.

Ontbossingen

Totale ontbossingen, freeswerken, snoeien, rooien, vellen van begroeiingen.

Project te Laken (2022)

Totale omgevingsaanleg: rioleringen, verhardingen, afsluitingen, groenvoorziening, WADI.

Project te Mazenzele (2019)

Aanleg tuin, petanquebaan, terras, beplanting, oprit, eigen maatwerk: stalen poort.

Project te Merchtem (2019)

Uitbraak terras, oprit, voortuin + heraanleg terras, tuintje, oprit, voortuin, plaatsen omheining met buren en eigen maatwerk: poort/afsluiting.

Scroll naar boven